brikety | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
INNOGY
INNOGY

Články označené značkou : brikety

Spotreba dreva na energetické účely na Slovensku rastie

15.07.2015

Spotreba dreva na energetické účely na Slovensku rastie

Drevná biomasa je v podmienkach Slovenska najvýznamnejším obnoviteľným zdrojom energie i napriek postupnému zvyšovaniu spotreby poľnohospodárskej rastlinnej biomasy používanej na výrobu bioplynu.

Palivová drevná biomasa a jej využitie

14.07.2015

Palivová drevná biomasa a jej využitie

Drevná biomasa je produkt, pozostávajúci zo zdrevnatenej hmoty alebo časti zdrevnatenej rastlinnej hmoty, pochádzajúcej z pôdohospodárstva, drevospracujúceho priemyslu alebo z iných zdrojov, napr. komunálna sféra, ktorú možno využiť na výrobu energie.

Mesto Nové Zámky poskytuje dôchodcom bezplatne brikety na kúrenie

15.04.2014

Mesto Nové Zámky poskytuje dôchodcom bezplatne brikety na kúrenie

Mesto Nové Zámky začalo vo februári tohto roka prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Novovital vyrábať brikety a pelety z drevného odpadu.

Pozvánka na konferenciu: Nízkoteplotné vykurovanie 2013

07.05.2013

Pozvánka na konferenciu: Nízkoteplotné vykurovanie 2013

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia organizuje 13. ročník konferencie Nízkoteplotné vykurovanie, tentoraz na tému Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy.

Energetický audit

29.03.2013

Energetický audit

Povinnosti podnikateľov vo vzťahu k energetickému auditu stanovuje zákon č. 76/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti).