VSDS
INNOGY
INNOGY

Články označené značkou : zákon o energetike

Odborná spôsobilosť na podnikanie v energetike. Jej dôležitosť je otázna

03.04.2014

Odborná spôsobilosť na podnikanie v energetike. Jej dôležitosť je otázna

Zákon o energetike ustanovuje inštitút odborne spôsobilej osoby na podnikanie v energetike, ktorá má výhradné postavenie pre vykonávanie viacerých činností v energetike. Žiadateľ zároveň musí pre získanie potvrdenia o odbornej spôsobilosti splniť viacero podmienok, ktoré okliešťujú okruh záujemcov o podnikanie v tejto oblasti. Ministerstvo tvrdí, že dozor úradníka nad tým, akého odborníka na energetiku si vyberie firma, je potrebný, hoci ho priebežne vyhodnocuje.

Zákon o energetike

29.11.2013

Zákon o energetike

Zákon o energetike je základnou právnou normou v energetike SR.