INNOGY
DTE
INNOGY

Články označené značkou : Eurostat

Spotreba energie na Slovensku rástla medziročne najrýchlejšie z celej EÚ

08.02.2019

Spotreba energie na Slovensku rástla medziročne najrýchlejšie z celej EÚ

Koncová spotreba energie sa u nás podľa najnovších čísel Eurostatu medziročne zvýšila najvýraznejšie spomedzi všetkých štátov Európskej únie.

Ceny elektriny v EÚ: Slovensko patrí v daniach a poplatkoch ku špičke

07.12.2018

Ceny elektriny v EÚ: Slovensko patrí v daniach a poplatkoch ku špičke

Čerstvé čísla Eurostatu za prvý polrok 2018 ukazujú, že ceny elektriny na Slovensku zaťažujeme daňami a skrytými daňami relatívne vo väčšej miere, ako je priemer EÚ.

EÚ prepisuje štatistiky. Obnoviteľné zdroje po prvýkrát prekonali uhlie

31.01.2018

EÚ prepisuje štatistiky. Obnoviteľné zdroje po prvýkrát prekonali uhlie

Podiel zelenej energie v Európe podľa najnovších údajov Eurostatu opäť vzrástol. Emisie v sektore energetiky napriek tomu neklesli. Z troch dôvodov.

Eurostat: Správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov

22.06.2015

Eurostat: Správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov

Európska komisia uverejnila správu o pokroku pri dosahovaní cieľov na rok 2020 v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, z ktorej vyplýva, že EÚ je na ceste k splneniu jej 20 % cieľa v tejto oblasti. EÚ a prevažná väčšina členských štátov dosahujú s predpokladaným podielom energie z obnoviteľných zdrojov 15,3 % v roku 2014 potrebný pokrok.

Eurostat: Slovensko je lídrom v znižovaní oxidu uhličitého

21.06.2015

Eurostat: Slovensko je lídrom v znižovaní oxidu uhličitého

Podľa prvých odhadov Eurostatu poklesli vlani v EÚ v porovnaní s rokom 2013 emisie oxidu uhličitého o 5 %.

Eurostat: Ceny elektriny a plynu pre domácnosti sa v minulom roku zvýšili

03.06.2015

Eurostat: Ceny elektriny a plynu pre domácnosti sa v minulom roku zvýšili

Na Slovensku ceny elektriny medzi druhou polovicou roka 2013 a druhou polovicou roku 2014 klesli o 9,2 %, naďalej sú však až 11. najlacnejšie v rámci EÚ. Česko je 5. mieste.

Podiel obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie vzrástol v EÚ v roku 2013 na 15 %

10.03.2015

Podiel obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie vzrástol v EÚ v roku 2013 na 15 %

Tri členské štáty už dosiahli svoje ciele pre rok 2020.

Spotreba energie v EÚ klesla na úroveň začiatku deväťdesiatych rokov

17.02.2015

Spotreba energie v EÚ klesla na úroveň začiatku deväťdesiatych rokov

Energetická závislosť EÚ je na úrovni 53 %. Vyplýva to z najnovších štatistík Eurostatu za rok 2013.

Eurostat: Cena elektriny pre domácnosti v EÚ28 vzrástla o 2,8 percenta

22.05.2014

Eurostat: Cena elektriny pre domácnosti v EÚ28 vzrástla o 2,8 percenta

Cena elektriny pre domácnosti vzrástla v EÚ28 vzrástla v druhej polovici roka 2013 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 o 2,8 %. Cena plynu za rovnaké obdobie o vzrástla o 1 %. Vyplýva to z najnovších údajov Eurostatu.

Eurostat: V roku 2013 sa emisie oxidu uhličitého v EÚ28 znížili o 2,5 percenta

16.05.2014

Eurostat: V roku 2013 sa emisie oxidu uhličitého v EÚ28 znížili o 2,5 percenta

Štatistický úrad Európskej únie Eurostat zverejnil 7. mája prvé odhady emisií CO2 zo spotreby energie v roku 2013, len štyri mesiace po skončení referenčného roka. Eurostat odhaduje, že v roku 2013 sa emisie oxidu uhličitého (CO2) zo spaľovania fosílnych palív v porovnaní s rokom 2012 znížili o 2,5 percenta. Emisie CO2 považuje Európska komisia za hlavného prispievateľa ku globálnemu otepľovaniu, pričom tvoria asi 80 percent všetkých emisií skleníkových plynov v EÚ.

← staršie články