Poradca investora | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSDS
INNOGY

Články označené značkou : Poradca investora

Výrobu bioplynu na Slovensku majú v portfóliu aj investičné skupiny

06.01.2015

Výrobu bioplynu na Slovensku majú v portfóliu aj investičné skupiny

Na Slovensku je pripojených 107 bioplynových staníc (k 30.6.2014) so súhrnným výkonom viac ako 100 MW. Ich vlastníkom alebo spoluvlastníkom je niekoľko známych finančných skupín, mnohé z nich však s neprehľadnou vlastníckou štruktúrou, ale aj viacero menších transparentných investorov, či poľnohospodárskych fariem. Pozrite si náš prehľad TOP investorov.

Vlastníci bioplynových staníc v SR

06.01.2015

Vlastníci bioplynových staníc v SR

Prinášame prehľad vlastníckej štruktúry majiteľov bioplynových staníc v SR. Tabuľka obsahuje zoznam BPS k 30.06.2014, vlastnícka štruktúra k 31.12.2014.

Poradca investora. Zoznam osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody

05.01.2015

Poradca investora. Zoznam osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody

V decembri tohto roku vydalo ministerstvo životného prostredia zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.