hydroenergetický potenciál | ENERGIE-PORTAL.SK
VSDS
INNOGY
INNOGY

Články označené značkou : hydroenergetický potenciál

Malá vodná elektráreň pri Hronskom Beňadiku dostala stopku od Najvyššieho súdu SR

11.06.2021

Malá vodná elektráreň pri Hronskom Beňadiku dostala stopku od Najvyššieho súdu SR

Spor o MVE Hronský Beňadik je jedným zo série sporov ohľadom výstavby MVE na Hrone.

Skladovanie energie umožňujú aj prečerpávacie vodné elektrárne. Viete ako fungujú?

25.01.2021

Skladovanie energie umožňujú aj prečerpávacie vodné elektrárne. Viete ako fungujú?

Prečerpávacie vodné elektrárne pracujú ako veľké akumulátory elektrickej energie.

Česi spustili najväčšie vodné dielo v českej réžii po roku 1989

05.11.2020

Česi spustili najväčšie vodné dielo v českej réžii po roku 1989

Dve vodné elektrárne získali od tureckej vlády garantovanú tarifu na obdobie 10 rokov.

V okrese Levice majú pribudnúť dve malé vodné elektrárne

24.07.2020

V okrese Levice majú pribudnúť dve malé vodné elektrárne

Malé vodné elektrárne chce investor vybudovať na rieke Ipeľ. Každá z elektrární má ročne vyrobiť okolo 320 MW energie.

Malé vodné elektrárne sú v ohrození, štát poškodzuje OZE, tvrdí Zväz MVE

18.07.2018

Malé vodné elektrárne sú v ohrození, štát poškodzuje OZE, tvrdí Zväz MVE

Novela vodného zákona podľa Zväzu MVE poškodí výrobcov elektriny z vodnej energie. Upozorňujú, že legislatívne zmeny postihnú malé vodné elektrárne (MVE) aj retroaktívne.

Ministerstvo súhlasí s aktualizáciou koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov

07.09.2015

Ministerstvo súhlasí s aktualizáciou koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov

Záverečné stanovisko ku koncepcii zverejnil envirorezort dnes.

MŽP zverejnilo Aktualizáciu koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030

18.12.2014

MŽP zverejnilo Aktualizáciu koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo Oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona o EIA s názvom „Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030.“

Zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

08.11.2014

Zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach je základnou normou, ktorá predmet, rozsah, podmienky a spôsob regulácie v sieťových odvetviach.

ÚRSO zverejnil návrh regulačnej politiky na roky 2012-2016

12.02.2011

ÚRSO zverejnil návrh regulačnej politiky na roky 2012-2016

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zverejnil dokument Návrh koncepcie rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonávania cenovej regulácie na nastávajúce regulačné obdobie 2012 - 2016. Námety a pripomienky k návrhu regulačnej politiky je možné posielať do 20.2.2011.

Slovenský vodohospodársky podnik: MŽP chce zvýšiť príjmy podniku

11.02.2011

Slovenský vodohospodársky podnik: MŽP chce zvýšiť príjmy podniku

Ministerstvo životného prostredia pripravilo do pripomienkového konania návrh na zlepšenie efektívnosti fungovania Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a Vodohospodárskej výstavby, š.p. v procese protipovodňovej ochrany.

← staršie články