VSDS
DTE
INNOGY

Články označené značkou : Dvořák Hager Partners

Nová vyhláška o palivách z odpadu

18.01.2016

Nová vyhláška o palivách z odpadu

Novela vyhlášky o palivách, ktorá nadobúda účinnosť 1. 1. 2016, po prvýkrát vytvára právny rámec na použitie druhotných palív a vytvorí v tejto oblasti stav právnej istoty očakávaný zo strany hospodárstva. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2016/01.

Postavenie verejnosti v projektoch s vplyvom na ŽP

28.12.2015

Postavenie verejnosti v projektoch s vplyvom na ŽP

Súdny dvor EÚ posilnil postavenie verejnosti. Článok vyšiel v prílohe ENERGO mesačníka Odpadové hospodárstvo, 2015/12.

Hranice cenovej regulácie v oblasti energetiky

09.11.2015

Hranice cenovej regulácie v oblasti energetiky

V otázke prípustnosti cenovej regulácie pri dodávkach plynu sa nedávno Súdny dvor EÚ svojím rozsudkom proti Poľsku1 postaral o niekoľko dôležitých objasnení. Článok vyšiel v prílohe ENERGO mesačníka Odpadové hospodárstvo 2015/11.

Čo ak Ústavný súd o práve na podporu nestihne rozhodnúť?

18.10.2015

Čo ak Ústavný súd o práve na podporu nestihne rozhodnúť?

Poznámka k rozhodovaniu Ústavného súdu vo veci „kauzy doplatok". Článok vyšiel v prílohe ENERGO mesačníka Odpadové hospodárstvo, 2015/10.

Doplatok vs Ústavný súd

12.09.2015

Doplatok vs Ústavný súd

Následky prípadného rozhodnutia Ústavného súdu o protiústavnosti § 4 ods. 3 zákona o OZE. Článok vyšiel v prílohe ENERGO mesačníka Odpadové hospodárstvo 2015/09.

Dôvody zániku práva na podporu

07.08.2015

Dôvody zániku práva na podporu

Prípad, ktorý môže viesť k zániku práva na podporu, keď bola výrobcovi elektriny dvakrát uložená pokuta za závažné porušenie povinnosti. Článok  vyšiel v prílohe ENERGO mesačníka Odpadové hospodárstvo, 2015/08.

Arbitráže nemožno vylúčiť

11.06.2015

Arbitráže nemožno vylúčiť

Odňatie podpory výrobcom elektriny sa môže skončiť pred medzinárodnými arbitrážnymi súdmi. Článok vyšiel v prílohe ENERGO mesačníka Odpadové hospodárstvo, 2015/06.

Kto môže byť účastníkom v integrovanom povoľovaní?

12.05.2015

Kto môže byť účastníkom v integrovanom povoľovaní?

Okrem účastníkov konania je podľa správneho poriadku účastníkom aj obec a zainteresovaná verejnosť.

Zánik podpory OZE pre zbytočnú informáciu

25.12.2014

Zánik podpory OZE pre zbytočnú informáciu

Prevádzkovatelia regionálnych distribučných sietí odopierajú podporu pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej „OZE zariadenia“) na rok 2015 s odvolaním sa na nesplnenú oznamovaciu povinnosť. Tento postup je v mnohých prípadoch neprípustný. Takýto právny základ odporuje všeobecným ako aj ústavným právnym princípom.

Nové povinnosti firiem a vlastníkov budov

03.12.2014

Nové povinnosti firiem a vlastníkov budov

Čo vyplýva z nového zákona o energetickej efektívnosti? Článok vyšiel v prílohe ENERGO mesačníka Odpadové hospodárstvo 2014/11.

← staršie články