Eversheds Sutherland
VSDS
INNOGY

Články označené značkou : Zákony

Zákon o ovzduší

28.03.2014

Zákon o ovzduší

Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší je základným zákonom určujúcim podmienky podnikania vo vzťahu k ochrane ovzdušia.

Čo obsahuje zákon o obchodovaní s emisnými kvótami

28.03.2014

Čo obsahuje zákon o obchodovaní s emisnými kvótami

Zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami je základným zákonom pre obchodovanie s emisnými kvótami v SR.

Zákon o energetike

29.11.2013

Zákon o energetike

Zákon o energetike je základnou právnou normou v energetike SR.