VSDS
DTE
INNOGY

Legislatíva

Vyhláška o cenovej regulácii v elektroenergetike

11.09.2015

Vyhláška o cenovej regulácii v elektroenergetike

Vyhláška ÚRSO č. 221/2013, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike, podrobne špecifikuje oblasť regulácie cien v elektroenergetike.

Kompetencie predsedu ÚRSO

29.08.2015

Kompetencie predsedu ÚRSO

Povinnosti a právomoci predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Vyhláška 88/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie

23.05.2015

Vyhláška 88/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie

Vykonávacia vyhláška k zákonu č. 321/2014 o energetickej efektívnosti.

Energetická politika

01.05.2015

Energetická politika

Prehľad aktuálneho diania v oblasti tvorby právnych noriem, analytických materiálov a iných dokumentov v procese tvorby a formovania sa energetickej politiky v SR. Súčasťou energetickej politiky vlády sú okrem prípravy nových právnych noriem aj analytické materiály vlády a organizácií pôsobiacich pri výkone moci. Prehľad aktuálneho diania je zhrnutý v tomto texte.

Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie

26.01.2015

Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie

Zákon č. 309/2009 Z.z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby je základným zákonom pre nástroj štátu, ktorým podporuje výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie

26.01.2015

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie

Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) a vysoko účinnej kombinovanej výroby vytvára legislatívny rámec pre získanie podpory na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

08.11.2014

Zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach je základnou normou, ktorá predmet, rozsah, podmienky a spôsob regulácie v sieťových odvetviach.

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2013 – časť Energetika

30.03.2013

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2013 – časť Energetika

V utorok 5. apríla končí možnosť pripomienkovať strategický materiál ministerstva financií s názvom Národný program reforiem 2013. V programe navrhuje niekoľko regulácií pre účastníkov trhu s energami. Prečítajte si prepis podstatných pasáží z materiálu týkajúce sa energetiky.

Smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou

27.10.2011

Smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou ustanovuje spoločné pravidlá výroby, prenosu, distribúcie a dodávky elektriny spolu s ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany spotrebiteľa s cieľom zlepšiť a integrovať konkurenčné trhy s elektrinou v Spoločenstve.

Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie

27.10.2011

Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie stanovuje rámcové podmienky a pravidlá pre vládne regulácie členských štátov v oblasti podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov.

← staršie články