Kategória Analýzy, komentáre | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSDS
VSE

Analýzy, komentáre

Čo by vám nemalo ujsť. ENERGO, 2013/03

29.03.2013

Čo by vám nemalo ujsť. ENERGO, 2013/03

Do schránok predplatiteľov sa tento týždeň dostalo marcové vydanie mesačníka ENERGO. Prinášame Vám výber z jeho článkov.

EXKLUZÍVNE. Čo nového v zákone č. 476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti?

20.03.2013

EXKLUZÍVNE. Čo nového v zákone č. 476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti?

Prinášame prehľad schválených zmien v zákone v zákone č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti), ktorého novelu schválila NR SR na svojom zasadnutí dňa 19. marca 2013. Nový zákon schválila NR SR dňa 19.03.2013, zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.

EXKLUZÍVNE. Čo nového v zákone o IPKZ?

10.02.2013

EXKLUZÍVNE. Čo nového v zákone o IPKZ?

Prinášame prehľad schválených zmien v zákone o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ). Nový zákon schválila NR SR dňa 31.1.2013, zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2013.

EXKLUZÍVNE. Prehľad schválených zmien v zákone 309/2009 o podpore OZE a VÚKV

02.02.2013

EXKLUZÍVNE. Prehľad schválených zmien v zákone 309/2009 o podpore OZE a VÚKV

Prinášame prehľad schválených zmien v zákone 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Zákon schválila NR SR dňa 29.01.2013, zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2013, niektré časti novely až 1. júla 2013.

Čo by vám nemalo ujsť. ENERGO, 2013/01

21.01.2013

Čo by vám nemalo ujsť. ENERGO, 2013/01

Témou prvého tohtoročného energa sa stali nekonvenčné zásoby fosílnych palív. Aj keď ťažba amerického bridlicového plynu zatiaľ zostáva vnútornou záležitosťou Spojených štátov, dopady sú čoraz viditeľnejšie ako v Európe, tak i v globálnych geopolitických súvislostiach. Prečítajte si viac v editoriáli energo / ergo sum.

Čo by vám nemalo ujsť. ENERGO, 2012/12

21.12.2012

Čo by vám nemalo ujsť. ENERGO, 2012/12

Témou tretieho vydania mesačníka energo sa stala bioenergetika na Slovenku. Práve tá zažila jeden z najhorších rokov vôbec. Producenti poľnohospodárskych biopalív sa dozvedeli, že Brusel dotácie stopne. Investorov do bioplynových staníc schladili nové výkupné ceny a biomasa už tradične zdražela. Prečítajte si viac v editoriáli energo / ergo sum.

Čo by vám nemalo ujsť. ENERGO, 2012/11

23.11.2012

Čo by vám nemalo ujsť. ENERGO, 2012/11

Vychádza ďalšie číslo mesačníka energo. Tentoraz riešime, prečo hydroenergetický potenciál Slovenska nemožno popísať inak ako konzervovanie dedičstva socializmu. Popisujeme hlavné legislatívne bariéry rozvoja vodných elektrární a prinášame i aktualizovaný zoznam najvýkonnejších hydroenergetických zariadení na Slovensku. V rozhovore plány skupiny GGE odhaľuje Miroslav Struž. Prečítajte si viac v rubrike Energo / Ergo sum, niečím medzi editoriálom a obsahom vydania.

Čo by vám nemalo ujsť. ENERGO, 2012/10

27.10.2012

Čo by vám nemalo ujsť. ENERGO, 2012/10

Vychádza prvé číslo nového slovenského mesačníka o energetike - energo. Témami pilotného vydania súaktuálny boj o zisky z predaja emisií, rozhovor s Jozefom Legénym z Dalkie,  zoznam „najbohatších“ solárnych zariadení na Slovensku alebo právna analýza novej legislatívy.

Limity pre obnoviteľné zdroje energie

27.10.2011

Limity pre obnoviteľné zdroje energie

Povinnosť vyrábať určitý podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie z hrubej konečnej energetickej spotreby určuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Jadrová energetika v SR

22.10.2011

Jadrová energetika v SR

Výrobu energie z jadra na Slovensku zabezpečujú atómové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach.

← staršie články