Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Zemný plyn v SR

Slovensko je závislé na dovoze plynu. Spotreba zemného plynu v Slovenskej republike v roku 2010 bola na úrovni 5,7 mld. m3. Zhruba 98 % domácej spotreby plynu je zabezpečovaných importom.

Zemný plyn v SR

Dominantným dovozcom zemného plynu bol do roku 2009 ruský Gazprom Export, v tomto roku však boli podpísané zmluvy aj s ďalšími menšími dodávateľmi.

zemný plyn

Ilustračné foto © Dreamstime.com

Ťažba plynu v SR

Domáca ťažba zemného plynu v roku 2010 bola na úrovni 103 mil. m3 plynu, čo je približne 1,8 % spotreby plynu v SR. Vyplýva to zo správy Správy o zabezpečení dodávok energií a riešení prípadných núdzových stavov (ďalej len „správy“), ktorú vzala na vedomie vláda dňa 14. septembra 2011.

V dlhodobom horizonte správa predpokladá pokračovanie ťažby zemného plynu zo súčasných zdrojov s klesajúcim trendom. Prípadné zmeny do tohto trendu môžu priniesť len novoobjavené ložiská – ťažené objemy však budú závisieť od rozsahu, charakteru a lokalizácie prípadných nových ložísk.

Dodávky plynu

Na Slovensku je podľa správy v súčasnosti cca 1,488 milióna odberateľov plynu vo všetkých spotrebiteľských segmentoch.

Najvýznamnejším dodávateľom plynu je spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP). Dodávku zemného plynu má zabezpečenú predovšetkým na základe dlhodobej zmluvy s ruskou spoločnosťou Gazprom Export. Uvedená zmluva bola podpísaná v novembri 2008 s platnosťou od 1. januára 2009 na obdobie 20 rokov.

SPP podpísal v júni 2009 druhú dlhodobú zmluvu, tentoraz so spoločnosťou E.ON Ruhrgas, na desať rokov. E.ON Ruhrgas má dodať približne 500 mil. m3 zemného plynu ročne. V októbri 2009 bola podpísaná tretia zmluva aj so spoločnosťou GDF SUEZ, na obdobie 5 rokov. GDF SUEZ má dodať pre SPP taktiež do 500 mil. m3 zemného plynu ročne. Obe zmluvy sú výsledkom snahy o diverzifikáciu dodávok, resp. zabezpečenie výpomocných dodávok plynu vyplývajúcej predovšetkým zo situácie, ktorá na Slovensku nastala v januári 2009 v čase prerušenia dodávok plynu.

Ďalší dodávatelia plynu v SR

Ďalšie spoločnosti, ktoré na Slovensku podnikajú v oblasti dodávky zemného plynu, RWE Gas Slovensko, SHELL Slovakia, VNG Slovakia, Lumius Slovakia a ČEZ Slovensko, majú plyn zabezpečený na základe zmlúv svojich materských spoločností s rôznymi dodávateľmi.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie po novele schválenej dňa 29.01.2013

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie po novele schválenej dňa 29.01.2013

Prinášame prehľad schválených zmien v zákone 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Zákon schválila NR SR dňa 29.01.2013, zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2013, niektré časti novely až 1. júla 2013.

Dodávatelia elektriny v SR

Dodávatelia elektriny v SR

Zoznam dodávateľov elektriny pre domácnosti pravidelne aktualizuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO.

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Produkcia skvapalneného zemného plynu v EÚ postupne klesá. Nahradiť ju môže americký alebo ruský plyn.