INNOGY
Dny teplárenství a energetiky
SPP - Distribúcia

V Bratislave bude konferencia Česko-slovenské energetické fórum

Podujatie sa uskutoční 16. – 17. apríla 2019.

V Bratislave bude konferencia Česko-slovenské energetické fórum

Asociácia energetických manažérov v spolupráci s poprednými energetickými spoločnosťami z ČR a SR pripravujú odborné Česko-slovenské energetické fórum, ktoré by malo byť jedným z najvýznamnejších stretnutí vrcholových predstaviteľov a odborníkov v tomto sektore v roku 2019. Spoločná konferencia je pripravovaná v nadväznosti na jej predchádzajúci úspešný ročník, ktorý sa konal v Brne pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa.

Program (predbežný)

1. DEŇ

14:00 - 14:20

 • Zahájenie a úvod
 • Úvodné slovo (10 min.)
 • Výzvy energetiky SR a ČR vo svetle nového legislatívneho balíčka (10 min.)

14:20 - 16:00 | BLOK 1: Legislatívny balíček čistá energia pre všetkých Európanov zo všetkých uhlov pohľadu

Moderuje: Miroslav Vrba, predseda WEC ČR

 • Prehľad vývoja, aktuálny stav a očakávaný vývoj (15 min.)
 • Pohľad štátnej správy SR (15 min.)
 • Pohľad štátnej správy ČR (15 min.)
 • Pohľad regulátora (15 min.)
 • Diskusia a otázky (40 min.)

16:20 - 18:00 | BLOK 2: Kapacitné mechanizmy

Moderuje: Jiří Strnad, SEPS

 • Úvod, prehľad kapacitných mechanizmov (15 min.)
 • Kapacitné mechanizmy v Nemecku (15 min.)
 • Kapacitné mechanizmy v Poľsku (15 min.)
 • Kapacitné mechanizmy vo Francúzsku (15 min.)
 • Diskusia a otázky (40 min.)

od 19:00 Spoločenský večer

2. DEŇ

10:30 - 10:50

 • Zahájenie a úvod
 • Úvodné slovo (10 min.) – Marta Nováková, ministerka MPO

10:50 - 12:00 BLOK 3: Distribučná sústava uprostred zmien

Moderuje: Pavel Šolc, ČEZ Distribúcia

 • Nové trendy riadenia a digitalizácie distribučných sústav, kybernetická bezpečnosť (15 min.)
 • Skúsenosti so zavádzaním inteligentných meracích systémov v SR (15 min.)
 • Akumulácia a elektromobilita (15 min.)
 • Diskusia a otázky (25 min.)

12:15 - 13:30 | BLOK 4: Európske integračné projekty

Moderuje: Jaroslav Kubinec, SEPS

 • Stanovenie prenosových kapacít a ďalšie novinky z regiónu CORE (15 min.)
 • Európska platforma výmeny regulačnej energie (15 min.)
 • Projekty spoločného záujmu (PCI) | Richard Vidlička, E.DSO (15 min.)
 • Diskusia a otázky | Luděk Horn, ČEZ, a.s. (30 min.)

13:30 - 13:50 Závery, ukončenie


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2019

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2019

Kľúčovou témou tohto ročníka konferencie je: Inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou.

Termický solárny systém je výhodnou možnosťou pri ohreve teplej vody v bytovke

Termický solárny systém je výhodnou možnosťou pri ohreve teplej vody v bytovke

Výhodnosť solárneho ohrevu vody však závisí od niekoľkých podmienok. Ktoré to sú?

Cena uránu zastavila desaťročný prepad, signalizuje návrat jadra?

Cena uránu zastavila desaťročný prepad, signalizuje návrat jadra?

Energetická komodita používaná ako palivo v atómových elektrárňach sa popularite neteší, no pre investorov začína byť zaujímavá.