INNOGY
INNOGY
Belimo

Aktualizované: Pozvánka na konferenciu: ENEF 2021

Štrnásty ročník Medzinárodnej konferencie "enef" sa v súvislosti s pandémiou Covid-19 prekladá z októbra 2020 na február 2021.

Pozvánka na konferenciu: ENEF 2020

Foto: Energie-portal.sk

Konferencia "enef" sa koná každý druhý rok od roku 1994. Počas svojej 25-ročnej histórie jej organizovania si získala obľubu u odbornej aj laickej verejnosti a vytvorila si pevné miesto na slovenskom trhu podujatí venovaných energetike.

Tohtoročné podujatie prináša účastníkom najnovšie informácie z oblasti znižovanie energetickej náročnosti prostredníctvom moderných technológií pre energetiku, efektívnych riešení v priemysle, bytovej a občianskej vybavenosti, doprave, energetických službách, a tiež z oblasti využívania alternatívnych zdrojov energie.

Téma konferencie:
„Čistá, bezpečná a efektívna energetika pre ľudí"

Problematika energetickej efektívnosti a jej riešenia sa stali neoddeliteľnou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Energetická efektívnosť zasahuje do všetkých oblastí nášho života, a jej neustále uplatňovanie vedie nielen k úsporám energie, ale významným podielom prispieva aj k zlepšovaniu životného prostredia.

Nové poznatky, trendy a informácie, ktoré táto konferencia prináša, umožňujú jej účastníkom byť v neustálom kontakte so súčasným a perspektívnym dianím vo svete efektívneho využívania energie.

Aj v 14. ročníku „enef“ organizátori pripravujú zaujímavý a atraktívny program. Cieľom podujatia je poskytnúť účastníkom konferencie aktuálne informácie, ktoré aj v budúcnosti zabezpečia spoľahlivý, efektívny a trvalo udržateľný rozvoj energetickej infraštruktúry.


Termín a miesto konania

 • 13. - 14. október 2020 9. - 10. februára 2021
 • Banská Bystrica, Hotel DIXON****

Tematické okruhy

Plenárne zasadnutie

 • Všeobecné aspekty zvyšovania energetickej náročnosti
 • Efektívne návrhy a riešenia pre zabezpečenie spoľahlivej premeny a dodávky energie
 • Podporné mechanizmy pre trvalo udržateľný rozvoj v energetike

Energetická náročnosť v priemysle a možnosti jej znižovania

 • Energetická efektívnosť v technologických procesoch
 • Efektívne vykurovanie priemyselných objektov
 • Riadiace systémy v priemyselných prevádzkach

Energetická efektívnosť v osvetľovaní

 • Energetická efektívnosť súčasných a nových technológií osvetľovania
 • Parametre osvetľovacích sústav a ich meranie po realizácii projektov
 • Príspevky denného svetla k efektívnemu osvetleniu interiérov

Energetické služby - doba post-Eurostatová

 • Metodika na prípravu a realizáciu garantovanej energetickej služby (GES) pre verejný sektor a vzorová zmluva
 • Prvé skúsenosti so zavádzaním metodiky do praxe
 • Využiteľnosť garantovaných energetických služieb pri komplexných renováciách budov
 • Pilotné projekty s novou metodikou GES

Efektívne priemyselné a občianske budovy

 • Zelené priemyselné, občianske a obytné budovy
 • Certifikačné systémy na hodnotenie kvality a udržateľnosti stavieb
 • Praktické príklady energeticky efektívnych budov

Alternatívne palivá pre dopravu

 • Súčasnosť a stratégia rozvoja elektromobility
 • Vodík - perspektívne palivo pre motorové vozidlá
 • Ekonomika a budúcnosť prevádzky vozidiel na alternatívne palivá

Alternatívne zdroje surovín a palív pre udržateľný rozvoj energetiky

 • Primárne a sekundárne suroviny pre energetiku s nízkou uhlíkovou stopou
 • Nové technológie na výrobu progresívnych palív
 • Biouhlie - palivo pre udržateľnú energetiku

Slnečná energia a jej efektívne využitie v praxi

 • Hľadanie technicko - ekonomického optima
 • Tradičné a netradičné aplikácie
 • Príklady z domáceho a zahradničného prostredia

Konferencia je určená pre široké spektrum účastníkov:

- výrobcov, dodávateľov a odberateľov energie a energetických komodít
- energetických manažérov a podnikateľov v oblasti energie
- spoločnosti, ktoré sa zaoberajú energetickými službami
- zástupcov štátnej správy a samosprávy
- vlastníkov a správcov priemyselných, obchodných a bytových objektov

Firmy majú možnosť prezentovať sa aj formou výstavných expozícií, resp. výstavných stolíkov. Záujemcovia, kontaktujte, prosím, doleuvedené adresy.


Fotoreportáž z 13. konferencie ENEF 2018


Predseda organizačného výboru:

Miroslav Kučera, prezident ASENEM Bratislava
tel.: 421 905 222 012
e-mail: kucera@zpoe.sk

Odborný garant:

Marian Rutšek, člen predstavenstva SK AEE Bratislava
tel.: 421 905 509 302
e-mail: majorut@gmail.com

Organizačný garant:

Ján Mesík, Ján Mesík - MEEN, s.r.o., Banská Bystrica
tel.: 421 48 414 3356, 421 903 560 342
e-mail: meen@meen.sk


Pozvánku s témami si môžete stiahnuť tu.
Informácie o konferenci: www.enef.eu.


Značky
konferencie

Mohlo by vás zaujímať

Nový projekt má zvýšiť povedomie mladých expertov o klíme a energetickej efektívnosti

Nový projekt má zvýšiť povedomie mladých expertov o klíme a energetickej efektívnosti

Young Energy Europe je vzdelávacím programom v oblasti ochrany životného prostredia a šetrenia nákladov.

Projekt Interim Coupling vstupuje do prevádzky, OKTE mení prevádzkový poriadok

Projekt Interim Coupling vstupuje do prevádzky, OKTE mení prevádzkový poriadok

Testy s účastníkmi trhu dopadli úspešne.

Pozvánka na webinár: Nový design energetického trhu a agregácia flexibility z pohľadu výrobcov

Pozvánka na webinár: Nový design energetického trhu a agregácia flexibility z pohľadu výrobcov

Webinár spoločnosti Nano Energies Slovensko prinesie odborný pohľad na rôzne možnosti a príležitosti využívania služieb flexibility a na ich uplatnenie v rámci transformácie energetiky.