Eversheds Sutherland
INNOGY
INNOGY

Odpočty tepla a vody sa blížia. Kedy sa náklady na teplo môžu navýšiť o 50 až 300 percent?

Rozhranie rokov je obdobím, kedy sa v bytových domoch realizujú koncoročné odpočty meračov tepla a vody, ktoré sú podkladom pre ročné vyúčtovanie. Vlastníci bytov sú povinní v určenom termíne zabezpečiť prístup k meračom. Pokiaľ to nestihnú v danom čase, môžu požiadať o náhradný termín.

Odpočty tepla a vody sa blížia. Kedy sa náklady na teplo môžu navýšiť o 50 až 300 percent?

Foto: Fotolia

Aké sú povinnosti vlastníkov bytov?

V bytových domoch, ktoré nie sú vybavené rádiovými meračmi, ktoré umožňujú diaľkový zber dát, odčítanie vykonáva odpočtová služba. Vlastníci sú povinní v určenom termíne sprístupniť svoje byty a umožniť odpis údajov z meračov.

V období realizácie odpočtov často čelíme prekážkam, kedy nám nie je umožnený prístup k meračom v danom termíne. Po dvoch termínoch ostane približne až 5 % bytov neodčítaných. Odpočet komplikujú aj neoznačené byty, schránky či domové zvončeky, ktoré znemožňujú komunikáciu odpočtovej služby s užívateľmi bytov, uviedol Peter Jančula, technicko-obchodný riaditeľ spoločnosti ista Slovakia, ktorá zabezpečuje koncoročné odpočty tepla a vody.

Ak vlastník bytu neumožní vykonanie odpočtu, správca určí spotrebu na základe legislatívy

Na základe údajov z meračov, ktoré určujú spotrebnú zložku, sa celkové náklady na vykurovanie a teplú vodu v objekte pomerovo rozpočítajú medzi všetkých konečných spotrebiteľov. Pre neodčítané byty, kde údaj o spotrebe chýba, sa náhradná spotreba určí podľa vyhlášky MH SR č.240/2016 Z.z., ktorá ustanovuje pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla.

Vyššie náklady na energie pre neodčítané byty

V prípade, že konečný spotrebiteľ neumožní zapojiť pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlo na meranie tepla alebo neumožnil ich odčítanie, alebo neoprávnene do nich zasahoval, čím spôsobil ich nesprávnu funkciu, alebo ich poškodil, sa určí spotrebná zložka ako 1,5 násobok priemeru spotrebnej zložky na m2.

Náhradná spotrebná zložka teplej úžitkovej vody sa určí ako 1,5-násobok priemeru na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania.

Ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvnil určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody, zavinil, že určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody nespĺňa podmienky určeného meradla, neumožnil určené meradlo nainštalovať, určené meradlo demontoval alebo inak znefunkčnil, určí sa tomuto konečnému spotrebiteľovi náhradná spotreba vo výške 3-násobku priemernej hodnoty na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania.

V praxi, to znamená, že náklady na teplo sa môžu navýšiť až o 50 %, v prípade manipulácie s meradlom na meranie teplej úžitkovej vody až o 300 %,“ dodáva Peter Jančula.

Máte nárok na bezplatný termín odpočtu?

Legislatíva MH SR č.240/2016 Z.z. nariaďuje jeden bezplatný termín odpočtu, ktorý musí byť oznámený formou vývesky v spoločných priestoroch bytového domu minimálne dva týždne pred vykonaním odpočtu.

Odpočty treba uskutočniť v relatívne krátkom časovom úseku, nakoľko zúčtovacím obdobím je jeden kalendárny rok.

Hraničný termín na odčítanie údajov z meračov teplej úžitkovej vody je 31. január. Špecializované spoločnosti, ktoré poskytujú odpočtový servis a služby rozpočítavania nákladov na teplo a vodu, zvyčajne realizujú odpočty v dvoch bezplatných termínoch.

Diaľkový odpočet šetrí čas aj peniaze

Ideálnym riešením pre bytové domy je inštalácia meračov, ktoré umožňujú diaľkový odpočet zo všetkých bytov cez rádiovú sieť.

Odpočet sa vykonáva bez vstupu do bytových domov a užívatelia bytov nemajú žiadne starosti ani povinnosti s ich realizáciou. Rádiový odpočet naviac umožňuje prístup k údajom o histórii spotreby vody a tepla cez webový portál.

Tipy pre vás:

  • Ak vám termín odpočtu nevyhovuje, požiadajte zástupcu vlastníkov bytov alebo suseda, aby váš byt v čase odpočtu sprístupnil;
  • Pokiaľ byt prenajímate alebo nie je obývaný, informujte sa o termíne odpočtu u správcu domu;
  • Byt aj poštovú schránku označte menom vlastníka;
  • Zabezpečte prístup k meračom tak, aby sa dali rýchlo a jednoducho odčítať;
  • Ak ste riadne termíny odpočtov nestihli, neodkladne si dohodnite individuálny termín.

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Seminár SAPI „Fotovoltika a OZE v roku 2021“ bude vysielaný online

Seminár SAPI „Fotovoltika a OZE v roku 2021“ bude vysielaný online

Jubilejný, 10. ročník seminára prinesie pre diváka hneď niekoľko zmien. V dôsledku aktuálneho vývoja pristúpila SAPI k zmene formátu a podujatie bude vysielané naživo, z profesionálneho štúdia.

SPP vyhlasuje výberové konanie na člena predstavenstva a dozornej rady v SPP CZ

SPP vyhlasuje výberové konanie na člena predstavenstva a dozornej rady v SPP CZ

Uzávierka výberových konaní je 18. novembra 2020.

Vysokorýchlostný internet môžu získať aj odľahlé obce. Vďaka optickým sieťam distribučiek

Vysokorýchlostný internet môžu získať aj odľahlé obce. Vďaka optickým sieťam distribučiek

Novelizovaná vyhláška vnáša do povoľovacej praxe stavebných úradov jednoznačné pravidlá. VSD očakáva, že to zrýchli budovanie optických sietí pre poskytovateľov internetových služieb, ktorí prejavia záujem o zdieľanie infraštruktúry.