Eversheds Sutherland
INNOGY
INNOGY

Novelu zákona č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov možno pripomienkovať

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby bol predložený kvôli prijatiu článkov smernice 17, 18 a 19 Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Novelu zákona č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov možno pripomienkovať

Medzi dôležité zmeny, ktoré má novela priniesť, patrí zahrnutie a zadefinovanie pojmov aerotremálna a hydrotermálna energia, rozšírenie počtu obnoviteľných zdrojov v dotknutom ustanovení zákona a zrovnoprávnenie týchto zdrojov s geotermálnou energiou.

Ďalej navrhuje definíciu biokvapaliny ako kvapalného paliva vyrobeného z biomasy používaného na iné účely ako na dopravu, navrhuje, aby Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pri stanovení ceny elektriny zohľadnil tiež plnenie kritérií trvalej udržateľnosti, ak sa na výrobu elektriny použila biokvapalina a stanovuje spôsob a podmienky na podporu biometánu

Návrhom sa takisto zvyšuje minimálna hranica podielu obnoviteľných zdrojov energie v palive na hodnotu 30 %. Zvýšením podielu využívania obnoviteľných zdrojov pri kombinovanej výrobe tepla a elektriny na 30 %, sa zvýši aj výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie u jednotlivých výrobcov, čím sa presunie výstavba slnečných elektrární na budovy, čo spôsobí, že na ich výstavbu sa nebudú zaberať rozsiahle plochy ornej pôdy. Navyše sa posunie miesto výroby elektriny ku jej spotrebe, čo zníži straty pri distribúcii elektriny.

Novela prináša aj, navrhuje stanoviť exaktné podmienky, kedy si prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy môže uplatniť u výrobcu elektriny vrátenie doplatku za elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie.

Ďalšie zmeny sa týkajú implementácie smernice 2009/28/ES,  ako napríklad spresniť záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov, zaviesť inštitút vydávania osvedčenie pre inštalatérov, ktoré sa bude udeľovať inštalatérom kotlov a pecí na biomasu, fotovoltaických a slnečných tepelných systémov, plytkých geotermálnych systémov a tepelných čerpadiel a ustanoviť podmienky, za ktorých ministerstvo predkladá Európskej komisii upravený Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov.

Návrh je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré potrvá do 25.11.2010. Predpokladaná účinnosť zákona by mala byť od 1.apríla 2011 so zreteľom na predpokladané trvanie legislatívneho procesu.

Celý návrh zákona môžete nájsť a pripomienkovať na nasledovnej stránke.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon č. 314/2012 Z.z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. 

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o ÚRSO č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach si môžete prečítať v úplnom znení nižšie.

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov (aktuálne znenie zákona si môžete prečítať tu) ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.