Eversheds Sutherland
VSDS
INNOGY

Moderné verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie je bezpochyby veľmi dôležitým prvkom každej obce a pre obyvateľov má mimoriadny význam. Osvetlenie ulíc, ciest, parkov a iných verejných priestranstiev zvyšuje celkovú bezpečnosť a komfort občanov a najmä preto si zaslúži náležitú pozornosť.

Zistite, ako môže vaša obec získať vďaka modernému verejnému osvetleniu

Foto: FIN.M.O.S., a.s.

Zistite, ako dokážeme navrhnúť moderné verejné osvetlenie a postarať sa o jeho ekonomickú prevádzku.

Navrhujeme a zabezpečujeme energeticky úsporné verejné osvetlenie

Ešte pred vypracovaním samotného návrhu verejného osvetlenia si technickou obhliadkou overíme súčasný stav. Na základe toho vypracujeme analýzu a možnosti zlepšenia. Ponúkneme vám konkrétne riešenia, ako vylepšiť verejné osvetlenie v obci. Tieto úkony vykonáme samozrejme bezplatne.

Návrh verejného osvetlenia začína vypracovaním dokumentácie, ktorá zohľadňuje všetky potreby konkrétnej obce. Či už hovoríme o tých najmenších obciach alebo rovno o väčších mestách, verejné osvetlenie je vždy navrhnuté tak, aby zapadalo do koncepcie konkrétneho miesta. Zvýši jeho atraktivitu, bezpečnosť a vytvorí z neho príjemnejšie miesto na život.

Pri navrhovaní zohľadňujeme spôsob využívania verejného priestranstva so zameraním na čo najekonomickejšiu prevádzku. Nebojíme sa preto využívať tie najmodernejšie svetelné zdroje, ktoré obciam prinášajú citeľnú úsporu.

Financovanie verejného osvetlenia zvládnete bez problémov

Zásadnou otázkou súvisiacou už so samotnou fázou návrhu je financovanie verejného osvetlenia. Samotný spôsob financovania, resp. jeho zdroj je pre verejné osvetlenie mimoriadne dôležitým aspektom, keďže najmä v prípade menších obcí môže táto položka predstavovať výraznú záťaž. My sme na to pripravení a aj preto ponúkame komplexné zabezpečenie koncepcií projektov aj vrátane financovania, ktoré nevytvára tlak na rozpočet.

V rámci spracovania koncepcie projektov SMART, ktorých hlavným cieľom je zníženie energetickej a enviromentálnej náročnosti verejného osvetlenia ponúkame možnosť vykonať rekonštrukciu, prípadne modernizáciu siete verejného osvetlenia na vlastné náklady. Veľmi radi vám pomôžeme aj v prípade financovania projektov z prostriedkov Európskej únie a operačných programov.

Postaráme sa o bezproblémovú prevádzku verejného osvetlenia

Vybudovaním, resp. modernizáciou verejného osvetlenia naša práca nekončí. Našim cieľom je budovať trvalo udržateľné projekty, ktoré obciam a samosprávam prinášajú nielen veľa úžitku ale aj citeľné finančné úspory. V čo najväčšej miere sa snažíme využívať metódu EPC, ktorá na financovanie prevádzky verejného osvetlenia využíva úspory nákladov na energie po modernizácii osvetlenia.

Modernizácia verejného osvetlenia je pre obec ideálnym spôsobom ako vykročiť smerom k SMART riešeniam a ponúknuť pre svojich obyvateľov príjemnejšie miesto na život s ohľadom na zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

Na spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. sa v prípade návrhu, vybudovania a prevádzky moderného verejného osvetlenia môžete maximálne spoľahnúť.


Mohlo by vás zaujímať

Seminár SAPI: Fotovoltika a OZE v roku 2020 v nových priestoroch - aktualizované

Seminár SAPI: Fotovoltika a OZE v roku 2020 v nových priestoroch - aktualizované

Aj tento rok organizuje Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) tradičný výročný seminár „Fotovoltika a OZE v roku 2020.“

Pozvánka: Medzinárodná servisná konferencia

Pozvánka: Medzinárodná servisná konferencia

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku pozýva na 15. ročník konferencie, na ktorej bude uvedená publikácia k veľkým tepelným čerpadlám a k novým technológiám a komponentom v chladiacej a klimatizačnej technike.

Aký tepelno-izolačný materiál je najvýhodnejší pri obnove bytového domu?

Aký tepelno-izolačný materiál je najvýhodnejší pri obnove bytového domu?

Štúdia porovnávala energetickú a ekonomickú efektívnosť rôznych variantov zatepľovania bytoviek z hľadiska životného cyklu budovy.