Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Investičné zámery v energetike

Zoznam vydaných osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky.

Investičné zámery v energetike

  • Slovník |  12.04.2016 |  redakcia

Zoznam zahŕňa osvedčenia vydané od roku 2005 podnes.

Žiadateľ

Charakteristika zariadenia

Tepelný výkon (MW)

Elektrický výkon (MW)

2005

 

 

 

RETTENMEIER Tatra Timber, s.r.o., Pod lipami 68, Liptovský Hrádok

Kotolňa na biomasu

9

5,00

Ružomberská energetická spoločnosť, a.s., Textilná 23, Ružomberok

Kotolňa

26,1

 

Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin

Kotolňa na biomasu

60

 

Mestský bytový podnik, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov

Zdroj tepla a rozvodný teplovodný systém

21,5

 

Martinská teplárenská, a.s.,

Zmena parovodu 5/II Juh na horúcovod

10

 

Zvolenská teplárenská, a.s.,

Rekonštrukcia spaľovacích zariadení

310

44,00

Trnavská teplárenská, a.s.,

Horúcovod

40

 

Trnavská teplárenská, a.s.,

Horúcovod

40

 

Trnavská teplárenská, a.s.,

Horúcovod

50

 

Coburgova 84, 917 42 Trnava

(Bottova ul.)

 

 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Rekonštrukcia zásobovania ústavu teplom

12

 

ENERGO-THERM SLOVAKIA, s.r.o., Rajčianska ul. 32

Kombinovaná výroba

400

495,00

Slovenská elektrizačná prenosová

Transformovňa Lemešany 400/110 kV a rekonštrukcia rozvodne 400 kV Lemešany

 

 

2006

 

 

 

Ľupčianka, s.r.o.

Spracovanie bioodpadu, výroba plynu a kogenerácia v rámci regionálnej kompostárne

0,0731

0,04

Adato Energy, s.r.o.

Paroplynový cyklus

80

80,00

Smrečina Hofatex, a. s.

 Kotolňa na biomasu

23

 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava

Súbor stavieb Transformácia 400/110 kV Medzibrod

 

 

Trnavská teplárenská, a.s.,

Horúcovod na ul. Tajovského

40

 

Trnavská teplárenská, a.s.,

Horúcovod v areáli TAT, a. s.  Trnava

4

 

Trnavská teplárenská, a.s.,

Horúcovod Staničný park – B. Smetanu

 

 

TEHOS, s. r. o.

Výmena dvoch plynových kotlov za dva kotle na biomasu, rekonštrukcie rozvodov tepla a DOS

7 + 5

 

e2t, a. s.

Výstavba tepelnej elektrárne na čierne uhlie + 20 % biomasy

 

30,00

Omega ct s. r. o.

Malá vodná elektráreň

 

0,05

Top Optimal, s.r.o.

VE Sereď

 

51,39

Július Devečka

Malá vodná elektráreň
 

 

1,10

GasTrading, s.r.o.

Distribučná sieť zemného plynu

 

 

Československá energetická spoločnosť, a. s.

3 uhoľné bloky s fluidným spaľovaním po 200 MW = 600 MW, jeden paroplynový cyklus 165 MW

 

765,00

Smrečina Hofatex, a. s.

2 turbogenerátory

 

7,00

2007

 

 

 

Kosit, a. s., Rastislavova 98,

Výroba elektrickej energie z tepla získaného pri spaľovaní komunálneho odpadu v spaľovni kondenzačnou parnou turbínou

 

6,00

Rozvojová spoločnosť, a. s.,

Kombinovaná výroba elektriny a tepla

 

16,00

ORCO alfa, a. s., Zelená 10,

Kombinovaná výroba elektriny a tepla

 

40,00

Československá energetická spoločnosť, a. s.

3 uhoľné bloky s fluidným spaľovaním po 240 MW = 720 MW, jeden paroplynový cyklus 165 MW

 

885,00

ENERGETIKA, s.r.o.

Kombinovaná výroba elektriny a tepla

12,7

0,60

Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.

 

28

4,70

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.

Malá vodná elektráreň

 

0,20

Vodohospodárska výstavba, š. p.

VE Sereď

 

51,39

Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce

Bioplynová stanica

0,52

0,50

Liaharenský podnik Nitra, a. s.

Bioplynová stanica

1,192

1,00

AT ABOV, s. r. o.

Bioplynová stanica

 

0,35

Martinská teplárenská, a. s.

Prepojenie sústav CZT

 

 

Slovenské elektrárne, a.s.

Malá vodná elektráreň

 

0,25

JURČO JÁN, s.r.o.

Malá vodná elektráreň

 

1,20

SEPS, a.s.

Vedenie 2x400 kV Lemešany – Moldava

 

 

Chemes, a.s.

Rekonštrukcia a modernizácia energetického zdroja

140

40,00

2008

 

 

 

Ing. Roman Kardoš – EUNEXT

Bioplynová stanica

0,594

0,60

Poľnohospodárske družstvo

Bioplynová stanica

0,24

0,19

R GES, s.r.o.

Kombinovaná výroba na báze OZE

42

7,00

BIOCHYN, s.r.o.

Bioplynová stanica

1,302

1,00

PPC Energy, a.s.

Paroplynový cyklus

 

58,00

SEPS, a.s.

Vedenie 2x400 kV

-

-

Zvolenská ekologická spoločnosť, a.s.

Parná kondenzačná turbína

 

73,70

Stredoslovenská energetika, a.s.

Plynová špičková elektráreň

 

100,00

VENAS, a.s.

Kombinovaná výroba na báze OZE

 

0,96

Energy Snina, a.s.

Kombinovaná výroba  na báze OZE

16

 

TP2, s.r.o.

Kombinovaná výroba – čierne uhlie

12,7

0,60

LiV Elektra, a.s.

Bioplynová stanica

 

1,40

NAFTA, a.s.

Rozšírenie skladovacej kapacity NAFTA (Gajary – báden)

 

 

Chemosvit Energochem, a.s.

Kombinovaná výroba – plyn

32,5

10,00

E.ON Elektrárne, s.r.o.

Paroplynový cyklus

 

417,00

E.ON Elektrárne, s.r.o.

Vedenie 1 x 400 kV

 

 

CASSOVIA BIO ENERGY, s.r.o.

Kombinovaná výroba na báze OZE

27

7,50

BUKOCEL, a.s.

Rekonštrukcia turbíny na kondenzačno-odberovú

 

19,00

Odpad a likvidácia odpadu, a.s.

Rekonštrukcia mestskej spaľovne

20,5

8,70

ALTERNATIVE ENERGY, s.r.o.

Bioplynová stanica

3,391

3,01

Green Energy Slovakia, s.r.o.

Solárny park

-

2,20

RJ Development, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

3,37

2009

 

 

 

Výskumno-realizačný ústav obnoviteľných zdrojov energie, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

2,61

Lomnická teplárenská, s.r.o.

Geotermálna energia z vrtu GVL-1

13,056

0,28

HYDRO-ENERGY, a.s.

Malá vodná elektráreň

 

1,30

GIS Skalica, a.s.

Malá vodná elektráreň

 

4,30

AGRO ENERGY, s.r.o.

Výroba elektriny na báze biomasy

 

4,90

Pow-en, a.s.

Výroba elektriny spaľovaním motorovej nafty

 

28,80

Pow-en, a.s.

Výroba elektriny spaľovaním motorovej nafty

 

28,80

Pow-en, a.s.

Výroba elektriny spaľovaním motorovej nafty

 

28,80

PPC Energy Group, a.s.

Náhradný zdroj na výrobu elektriny

 

 

Eco Power, a.s.

Výroba elektriny a tepla spaľovaním zemného plynu

 

 

Kompala, a.s.

Výroba elektriny a tepla spaľovaním priemyselného kompostu

 

 

SEPS, a.s.

Transformovňa a zaslučkovanie

 

 

Tepláreň, a.s. Považská bystrica

Paroplynový cyklus

 

 

Tepláreň, a.s. Považská bystrica

Kombinovaná výroba elektriny a tepla

 

 

Chemes, a.s.

Rekonštrukcia a modernizácia

-

24,70

E.P.E., s.r.o.

Kombinovaná výroba elektriny a tepla

1,279

1,03

SPP, a.s.

Vnútroštátna prepúšťacia stanica

 

 

Bukocel, a.s.

Rekonštrukcia kotla na spoluspaľovanie biomasy

-

16,50

FLH ENALCO-SQ, s.r.o.

Kombinovaná výroba spaľovaním plynu

 

 

E.P.E., s.r.o.

Kombinovaná výroba spaľovaním plynu

2,21

2,01

Mestská elektráreň Nitra, a.s.

Paroplynový cyklus

32

54,00

Košická energetická spoločnosť, a.s.

Kombinovaná výroba spaľovaním biomasy

9,5

4,00

INGOS Prešov Projects, s.r.o.

Kombinovaná výroba spaľovaním biomasy

 

 

VENAS, a.s.

Kombinovaná výroba spaľovaním rastlinných olejov

 

 

EKOLOGICKÁ ENERGETIKA, a.s.

Kombinovaná výroba spaľovaním zemného plynu

 

 

2010

 

 

 

Maltech, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

 

Estates – rerality, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

 

EUROCOM & Co., s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

 

European electroning Trading, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

 

Alter Energo, a.s.

Fotovoltická elektráreň

 

 

H&T-COMMUNICATION, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

 

SE 2010, a.s.

Fotovoltická elektráreň

 

 

N.O.S. Construction, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

 

IDUSTRIAL ZONE KÚTNIKY, a.s.

Fotovoltická elektráreň

 

 

MyEnergy SPV 8, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

 

MyEnergy SPV 1, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

 

BUZITKA SOLAR, a.s.

Fotovoltická elektráreň

 

 

SUN FUEL, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

 

JAKOR, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

 

INGOS Prešov, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

 

SUNENERGY SLOVAKIA, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

 

MVE Tekov, s.r.o.

Malá vodná elektráreň

 

 

STEFE ECB, s.r.o.

Tepláreň na biomasu, plynový motor

 

 

rwm corporation, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

 

GRUY, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

 

Kolek, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

 

SUN4ENERGY LC, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

 

CTC – Tenisový klub, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

 

GEMCASS PROGRESS, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

 

ENERGYWOOD, a.s.

Fotovoltická elektráreň

 

 

TLS, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

 

BOVINEX Europa, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

-

3,00

SUN4ENERGY LC, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

 

Vellox, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

 

Vellox, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

 

Vellox, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

 

 

Termonova, a.s.

Kombinovaná výroba na báze OZE

7,4

2,20

Kovohuty, a.s.

Turbogenerátor

 

 

Eustream, a.s.

Vysokotlakový plynovod

 

 

Tenergo Brno, a.s.

Kombinovaná výroba elektriny, tepla a chladu

24

14,59

ESENTIA, s.r.o.

Fotovoltická elektráreň

-

1,13

CM European Power Slovakia, s.r.o.

Kombinovaná výroba

224

60,00

RDB, s.r.o.

Výroba elektriny spaľovaním katalyticky spracovaného odpadu

 

 

Tenergo Brno, a.s.

Kombinovaná výroba

26

6,00

Hydroenergia, s.r.o.

Malá vodná elektráreň

-

2,80

Eustream, a.s.

Vnútroštátna prepúšťacia plynová stanica

 

 

BCQ Systém, a.s.

Fotovoltická elektráreň

-

3,99

Fotovoltaika Starňa, a.s.

Fotovoltická elektráreň

-

3,99

Fotosolar Tornaľa, a.s.

Fotovoltická elektráreň

-

3,99

Geoterm Košice, a.s.

Geotermálna elektráreň s ORC

-

3,50

ENERGY GAS, a.s.

Kombinovaná výroba

41,7

39,16

Energy Edge ZC, s.r.o.

Kombinovaná výroba spaľovaním drevnej biomasy

 

 

LOJECT, s.r.o.

Lokálna distribučná sústava

 

 

PK Obchodná, s.r.o.

Výroba elektriny spaľovaním biomasy

-

20,00

KPPC, a.s.

Paroplynový cyklus

-

880,00

REO, s.r.o.

Výroba elektriny z katalyticky spracovaného odpadu

 

 

Liptovské družstvo OBNOVA, družst.

Kombinovaná výroba na báze OZE

 

 

Martinská teplárenská, a.s.

Prepojenie sústavy CZT

-

-

2011

 

 

 

Duslo, a.s

Paroplynový cyklus

 

 

Bioplyn Rozhanovce, s.r.o.

Bioplynová stanica

-

1,00

Roľnícke družstvo v Plavnici, č. 415
065 45 Plavnica

Bioplynová stanica

-

1,00

SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Prepojenie potrubí plynovej prepravnej siete

 

 

SEPS, a.s.
Mlynské Nivy č. 59/A, 824 84 Bratislava

Rozšírenie elektrickej stanice Stupava o druhý transformátor 400/110 kV

-

-

SEPS, a.s.
Mlynské Nivy č. 59/A, 824 84 Bratislava

Spínacia stanica 400 kV Gabčíkovo

-

-

GLANCE, s.r.o.
Továrenská 8, 811 09 Bratislava

Paroplynový cyklus

-

29,50

BUKÓZA ENERGO, a.s.
Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

Kondenzačno-odberová turbína TG1

-

10,00

Agromyšľa, s.r.o.
A. Bernoláka 10, 034 01 Ružomberok

Fotovoltická elektráreň

-

3,99

Mestská elektráreň Nitra, a.s.
Nábrežie mládeže 89, 949 01  Nitra

Kombinovaná výroba spaľovaním  plynu

50

54,20

Tepláreň a.s. Považská Bystrica
ul. Robotnícka, P.O.BOX 90, 017 34 Považská Bystrica

Záložný horúcovodný kotol

20

-

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Kombinovaná výroba - využitie odpadového tepla v kompresorovej stanici

12

29,00

Kompala, a.s.
Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica

Kombinovaná výroba spaľovaním priemyselného kompostu

27,68

7,03

Chemosvit Energochem, a.s.
Štúrova 101, 059 21 Svit

Kombinoaná výroba spaľovaním plynu

1,871

2,00

Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice

Nové dvojité 110 kV vedenie medzi elektrickou stanicou v Michalovciach a elektrickou staniciou v Sobranciach

 

 

FLH ENALCO - SQ, s.r.o.
Továrenská 8, 811 09 Bratislava

Kombinovaná výroba spaľovaním plynu

9,963

9,00

Arianet, s.r.o.
Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava

Kombinovaná výroba spaľovaním odpadovej drevnej biomasy

20

5,00

Energo CS, a.s.
Washingtonova 3, 110 00 Praha 1, ČR

Paroplynový cyklus

34

29,40

PREFA ZOZ, a.s.
Podhradská cesta č. 2, 038 52 Sučany

Kombinovaná výroba spaľovaním priemyselného kompostu

 

7,00

Medis, s.r.o.
Sv. Beňadika č. 4, 949 01 Nitra

Kombinovaná výroba spaľovaním bioplynu

 

3,99

WFF Drevotes, s.r.o.
Palackého 3, 949 01 Nitra

Kombinovaná výroba spaľovaním bioplynu

 

3,99

WFF Drevotes, s.r.o.
Palackého 3, 949 01 Nitra

Kombinovaná výroba spaľovaním bioplynu

 

3,99

WFF Drevotes, s.r.o.
Palackého 3, 949 01 Nitra

Kombinovaná výroba spaľovaním bioplynu

 

3,99

WFF Drevotes, s.r.o.
Palackého 3, 949 01 Nitra

Kombinovaná výroba spaľovaním bioplynu

 

3,99

WFF Drevotes, s.r.o.
Palackého 3, 949 01 Nitra

Kombinovaná výroba spaľovaním bioplynu

 

3,99

2012

 

 

 

Eurocom & Co, s.r.o.
Nobelova 18, 831 02 Bratislava

Kombinovaná výroba spaľovaním zemného plynu

3,51

3,60

SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Využitue odpadového tepla v kompresorovej stanici

12

30,00

CPP Zemplín, s.r.o.
Priemyselná 720, 072 22 Strážske

Paroplynový cyklus

 

70,00

Kosit, a. s.
Rastislavova 98, 043 46  Košice

Kombinovaná výroba spaľovaním
 komunálneho odpadu

 

6,43

RACEN, spol. s.r.o.
Mlynská 5139 / 10, Piešťany 921 01

Kombinovaná výroba spaľovaním zemného plynu

3,152

3,12

Energo Block, s.r.o.
Jadrová 1, 821 02 Bratislava

Kombinovaná výroba elektriny
a tepla z obnoviteľných zdrojov

12,79

3,27

2013
ENERGO - AQUA a.s.
Trenčianske Biskupice 7051, 911 04 Trenčín 4,
IČO 36 320 005

Malá vodná elektráreň

 

1,62

GEOCOM INVEST, a.s.
Hlavná ulica 6, 040 01 Košice, IČO 36 199 559

Geotermálna elektráreň

 

6 MVA

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518

VVN_RZ 110kV Myjava

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518

VVN TR 110/22kV Holíč

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518

VVN zdv.ved. 110 kV VE N.M. nad Váhom - VE Horná streda

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518

TR Stupava - dostavba Rz 110 kV s doplnením T402 400/110/33kV

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518

VVN_výmena transformátora T 101 ES Želiezovce

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518

VVN_rekonštrukcia  TR 110/22kV BA Ovsište, RIS

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518

VVN_rekonštrukcia TR 110/22kV Tupá

 

 

Snina Energy, s.r.o.,
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava, IČO 46 857 249

výstavba plynových kogeneračných jednotiek na výrobu elektriny a tepla

3,418

3,12

CA TRADE, s.r.o.,
Šoltésovej 5, 040 01 Košice, IČO 36 586 153

rozvod plynu o prevádzkovom pretlaku PN 300 kPa z potrubia PE v lokalite areálu  VSS a.s. na Južnej triede 82 v Košiciach

 

 

Mondi SCP, a.s.,
Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok,
IČO 31 637 051

Rekonštrukcia zastaraného regeneračného kotla RK1.
Vysokoúčinná kombinovaná výroba tepla a elektriny využívajúca obnoviteľný zdroj.

293

63,686

AMYLUM SLOVAKIA, spol s r.o.,
 919 08 Boleráz, IČO 31 411 011

náhrada existujúceho zdroja po dobe životnosti

21,85

6,688

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518

ES Pezinok - Rekonštrukcia TR 110/22kV a RIS

 

 

Snina Energy, s.r.o.,
Strojárenská 4435, 069 01 Snina, IČO 46 857 249

Rekonštrukcia existujúcej horúcovodnej plynovej kotolne

18,014

 

KGJ Invest, a.s.,
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, IČO 47 140 739

Výstavba energetického zdroja na kombinovanú výrobu elektriny a tepla na báze spaľovania zemného plynu

3,096

2,73

ENERGO – AQUA a.s.,
Trenčianske Biskupice 7051, 911 04 Trenčín 4,
IČO 36 320 005

Výstavba malej vodnej elektrárne

 

1,78

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518

Výstavba energetického zariadenia VVN doplnenie transformátora T101 Smolenice

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518

Výstavba energetického zariadenia VVN_ES Bratislava Čulenova – rekonštrukcia RZ110 kV

 

 

Energy Edge ZC s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10,
 811 02 Bratislava, IČO 36 866 661

Výstavba tepelného zdroja s klasickým pracovným cyklom s parným kotlom na spaľovanie biomasy – drevnej štiepky (z odpadového dreva) a obilnej biomasy kondenzačnou parnou turbínou

24,03

11,1

Holcim (Slovensko) a.s.,
 906 38 Rohožník, IČO: 00 214 973

Využitie odpadového tepla na výrobu elektriny fungujúcom na princípe organického Rankinovho cyklu, ktorý je podobný cyklu zariadenia s parnou turbínou

 

4,967

WFF DREVOTES, spol. s r.o.,
 Palackého 3, 949 01 Nitra, IČO 36 539 848

Výstavba energetického zariadenia na výrobu elektriny, ktorého primárnym zdrojom je štiepny (pyrolízny) plyn

4,31

3,999

WFF DREVOTES, spol. s r.o.,
 Palackého 3, 949 01 Nitra, IČO 36 539 848

Výstavba energetického zariadenia na výrobu elektriny, ktorého primárnym zdrojom je štiepny (pyrolízny) plyn

4,31

3,999

WFF DREVOTES, spol. s r.o.,
 Palackého 3, 949 01 Nitra, IČO 36 539 848

Výstavba energetického zariadenia na výrobu elektriny, ktorého primárnym zdrojom je štiepny (pyrolízny) plyn

4,31

3,999

WFF DREVOTES, spol. s r.o.,
 Palackého 3, 949 01 Nitra, IČO 36 539 848

Výstavba energetického zariadenia na výrobu elektriny, ktorého primárnym zdrojom je štiepny (pyrolízny) plyn

4,31

3,999

2014
Clean Ethernal Energy s.r.o.,
Slivková 31, 821 05 Bratislava, IČO 44 563 001

Výstavba energetického zariadenia na výrobu elektriny a tepla, ktorého primárnym zdrojom je drevná štiepka

12,79

3,268

Starland Holding a.s.,
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO 35 683 015

VTL plynovodná prípojka, regulačná stanica plynu s príslušenstvom (ďalej len „RSP“) a STL plynovodu pre zabezpečenie dodávky zemného plynu pre potreby zóny Park City

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518

Výmena vodičov a zemniaceho lana vedenia V8772, Kráľová – Nové Zámky

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518

VVN Rekonštrukcia elektrickej stanice Trenčín Skalka

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518

VVN výmena transformátorov v ES Petržalka

 

 

eustream, a.s.
Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 910 712

Prepoj DN700 na KS01 – Veľké Kapušany
spojenie existujúcich potrubných rozvodov medzi sebou umožní obojsmerne merať a prepravovať zemný plyn

 

 

QUATRO GROUP, s.r.o.
Záhradnícka 2, 931 01 Šamorín, IČO 36 694 355

Kombinovaná výroba elektriny a tepla Kostolné Kračany o výkone 19,024  Mwe

8,52

19,024

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518

Komplexná rekonštrukcia rozvodne (ďalej len „RZ“) 110 kV a RZ 22 kV a úprava zaústení 22 kV a 110 kV vedení

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518

Výmena transformátora T101 na ES Štúrovo

 

 

Martinská teplárenská, a.s.,
Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO 36 403 016

Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektriny a tepla

20

18

Jadrová energetická spoločnosť Slovensko, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava,
IČO 45 337 241

Nový jadrový zdroj - výstavba modernej jadrovej elektrárne s cieľom bezpečne a efektívne vyrábať elektrickú energiu

 

do 1200

Starland Holding a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO 35 683 015

Výstavba VN a NN distribučných rozvodov a spínacích staníc 22 kV a Trafostaníc 22/0,4 kV

 

 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava,
 IČO 35 829 141

Vybudovanie novej rozvodne R400 kV, výstavba vedenia 2x400 kV medzi rozvodňou R400 kV Križovany a R400 kV Bystričany, dobudovať dve polia, spoločne s vybudovanie káblových trás do budovy spoločných prevádzok,

 

 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava,
 IČO 35 829 141

Výstavba novej Spínacej stanice 400 kV Gabčíkovo, súčasťou ktorej bude aj rozvodňa R400 kV

 

 

2015
REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90,
900 29 Nová Dedinka, IČO 36 865 940

Výstavba prípojky VTL plynovodu, regulačnej stanice plynu VTL/STL, vonkajšie rozvody STL plynovodu,

 

 

HYCO, a.s., Prievozská 4/B,
821 09 Bratislava, IČO 47 812 249

Prečerpávacia vodná elektráreň 

 

560

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518

Úprava a premiestnenie niektorých prvkov VVN vedenia, zmena trasy vedenia formou preložky z dôvodu výstavby rýchlostnej komunikácie R2 v úseku Ruskovce – Pravotice

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 519

Výstavba novej elektrickej stanice Kráľová nad Váhom s vybudovaním novej rozvodne RZ 110 kV a RZ 22 kV

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 520

Náhrada stožiarov, vedenie č. 8866/8868/8865 Križovany – Galanta – Nové Zámky

 

 

PPC Energy, a.s., Magnetová 12,
831 04 Bratislava, IČO 36 798 436

Prestavba existujúceho zdroja v areáli PPC Energy Bratislava a.s., na kogeneračnú jednotku

57,4

 

CPP Zemplín, s.r.o., Priemyselná 720,
072 22 Strážske, IČO 46 358 480

Biomasová tepláreň.

87

40

eustream, a.s., Votrubova 11/A,
821 09 Bratislava, IČO 35 910 712

Pripojenie distribučnej siete
k prepravnej sieti

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 520

Úprava 110 kV vedení v súvislosti s pripojením EBO V2 do DS

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 520

Výstavba energetického zariadenia VVN_Výmena transformátora T101 v ES Podvornice

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 520

Výstavba energetického zariadenia VVN Zdvojenie vedenia V8853 na V8508/8855/8504 smer ES Bošáca a výmena fázových vodičov na V8853 (Bošáca - A1) v úseku od p. b. 75 po p. b. 84

 

 

EUCAL, s.r.o., Dolné Rudiny 8515/45, 010 01 Žilina, IČO 36 000 396

Náhrada technológie TEKO I za plynové motory s celkovým inštalovaným výkonom max. 4 x 10,5 MWe v areáli Teplárne Košice

42

42

Západoslovenská distribučná, a.s.

Výstavba energetického zariadenia VVN -Rekonštrukcia vedenia 2x110 kV č. 8876/8877

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s.

Výmena stožiarov, vodičov a zemného lana vedenia V8771, Križovany - Kráľová

 

 

eustream, a.s.

Prepoj DN700 vysokotlakových plynovodov v areáli HPS Ruská

 

 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Výstavba 2x400 kV vedenia medzi rozvodňou R400 kV H. Ždaňa
a lokalitou Oslany

 

 

Hydro Company s.r.o.

Výstavba malej vodnej elektrárne

 

1,65

FORTISCHEM a. s.

Dobudovanie jedno vývodového pola (ACA10) v novovybudovanej rozvodni 400 kV spoločnosti SEPS  a napojenie nového transformátora T403 (400/100 kV, 125 MVA)

 

 

2016
eustream, a.s.

Úprava technologického zariadenia KS01, ktorá je súčasťou stavby Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko a rieši rozšírenie KS01 o nové kompresorové jednotky s elektrickým pohonom – ES4/5 vrátane nových staničných vstupných a výstupných zberných potrubí a ich napojenie na existujúce potrubné rozvody KS01

 

 

eustream, a.s.

Vybudovanie prepoja VTL plynovodov z existujúcej kompresorovej stanice KS 01 - Veľké Kapušany na existujúci VTL plynovod, prechádzajúci
v blízkosti KS 01 - Veľké Kapušany a vstupnej čistiacej (ježkovacej) komory plynu na KS01 pre zabezpečenie čistenia potrubného plynovodného systému

 

 Kompletný a aktualizovan zoznam si môžete stiahnuť na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.
Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X