VSDS
VSDS
Belimo 2

Aktualizované: Pozvánka na konferenciu: ENEF 2021

Štrnásty ročník Medzinárodnej konferencie "enef" sa v súvislosti s pandémiou Covid-19 prekladá z októbra 2020 na február 2021.

Pozvánka na konferenciu: ENEF 2020

Foto: Energie-portal.sk

Konferencia "enef" sa koná každý druhý rok od roku 1994. Počas svojej 25-ročnej histórie jej organizovania si získala obľubu u odbornej aj laickej verejnosti a vytvorila si pevné miesto na slovenskom trhu podujatí venovaných energetike.

Tohtoročné podujatie prináša účastníkom najnovšie informácie z oblasti znižovanie energetickej náročnosti prostredníctvom moderných technológií pre energetiku, efektívnych riešení v priemysle, bytovej a občianskej vybavenosti, doprave, energetických službách, a tiež z oblasti využívania alternatívnych zdrojov energie.

Téma konferencie:
„Čistá, bezpečná a efektívna energetika pre ľudí"

Problematika energetickej efektívnosti a jej riešenia sa stali neoddeliteľnou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Energetická efektívnosť zasahuje do všetkých oblastí nášho života, a jej neustále uplatňovanie vedie nielen k úsporám energie, ale významným podielom prispieva aj k zlepšovaniu životného prostredia.

Nové poznatky, trendy a informácie, ktoré táto konferencia prináša, umožňujú jej účastníkom byť v neustálom kontakte so súčasným a perspektívnym dianím vo svete efektívneho využívania energie.

Aj v 14. ročníku „enef“ organizátori pripravujú zaujímavý a atraktívny program. Cieľom podujatia je poskytnúť účastníkom konferencie aktuálne informácie, ktoré aj v budúcnosti zabezpečia spoľahlivý, efektívny a trvalo udržateľný rozvoj energetickej infraštruktúry.


Termín a miesto konania

 • 13. - 14. október 2020 9. - 10. februára 2021
 • Banská Bystrica, Hotel DIXON****

Tematické okruhy

Plenárne zasadnutie

 • Všeobecné aspekty zvyšovania energetickej náročnosti
 • Efektívne návrhy a riešenia pre zabezpečenie spoľahlivej premeny a dodávky energie
 • Podporné mechanizmy pre trvalo udržateľný rozvoj v energetike

Energetická náročnosť v priemysle a možnosti jej znižovania

 • Energetická efektívnosť v technologických procesoch
 • Efektívne vykurovanie priemyselných objektov
 • Riadiace systémy v priemyselných prevádzkach

Energetická efektívnosť v osvetľovaní

 • Energetická efektívnosť súčasných a nových technológií osvetľovania
 • Parametre osvetľovacích sústav a ich meranie po realizácii projektov
 • Príspevky denného svetla k efektívnemu osvetleniu interiérov

Energetické služby - doba post-Eurostatová

 • Metodika na prípravu a realizáciu garantovanej energetickej služby (GES) pre verejný sektor a vzorová zmluva
 • Prvé skúsenosti so zavádzaním metodiky do praxe
 • Využiteľnosť garantovaných energetických služieb pri komplexných renováciách budov
 • Pilotné projekty s novou metodikou GES

Efektívne priemyselné a občianske budovy

 • Zelené priemyselné, občianske a obytné budovy
 • Certifikačné systémy na hodnotenie kvality a udržateľnosti stavieb
 • Praktické príklady energeticky efektívnych budov

Alternatívne palivá pre dopravu

 • Súčasnosť a stratégia rozvoja elektromobility
 • Vodík - perspektívne palivo pre motorové vozidlá
 • Ekonomika a budúcnosť prevádzky vozidiel na alternatívne palivá

Alternatívne zdroje surovín a palív pre udržateľný rozvoj energetiky

 • Primárne a sekundárne suroviny pre energetiku s nízkou uhlíkovou stopou
 • Nové technológie na výrobu progresívnych palív
 • Biouhlie - palivo pre udržateľnú energetiku

Slnečná energia a jej efektívne využitie v praxi

 • Hľadanie technicko - ekonomického optima
 • Tradičné a netradičné aplikácie
 • Príklady z domáceho a zahradničného prostredia

Konferencia je určená pre široké spektrum účastníkov:

- výrobcov, dodávateľov a odberateľov energie a energetických komodít
- energetických manažérov a podnikateľov v oblasti energie
- spoločnosti, ktoré sa zaoberajú energetickými službami
- zástupcov štátnej správy a samosprávy
- vlastníkov a správcov priemyselných, obchodných a bytových objektov

Firmy majú možnosť prezentovať sa aj formou výstavných expozícií, resp. výstavných stolíkov. Záujemcovia, kontaktujte, prosím, doleuvedené adresy.


Fotoreportáž z 13. konferencie ENEF 2018


Predseda organizačného výboru:

Miroslav Kučera, prezident ASENEM Bratislava
tel.: 421 905 222 012
e-mail: kucera@zpoe.sk

Odborný garant:

Marian Rutšek, člen predstavenstva SK AEE Bratislava
tel.: 421 905 509 302
e-mail: majorut@gmail.com

Organizačný garant:

Ján Mesík, Ján Mesík - MEEN, s.r.o., Banská Bystrica
tel.: 421 48 414 3356, 421 903 560 342
e-mail: meen@meen.sk


Pozvánku s témami si môžete stiahnuť tu.
Informácie o konferenci: www.enef.eu.


Značky
konferencie

Mohlo by vás zaujímať

V Slovnafte simulovali haváriu. Pozrite si video z cvičenia

V Slovnafte simulovali haváriu. Pozrite si video z cvičenia

Simulované ohrozenie predstavoval sírovodíkový mrak. Hasiči Slovnaftu na cvičení spolupracovali s hasičmi Bratislavy.

Štát našiel kupca pre nevyužívané pozemky v priemyselnom parku Voderady

Štát našiel kupca pre nevyužívané pozemky v priemyselnom parku Voderady

Za pozemky, ktoré štát pôvodne pripravil pre Samsung, kupujúci zaplatil 2,1 mil. eur. Odkúpi ich spoločnosť, ktorá už na slovenskom trhu pôsobí.

Na Slovensku odštartoval medzinárodný program Young Energy Europe

Na Slovensku odštartoval medzinárodný program Young Energy Europe

Projekt financuje nemecké ministerstvo životného prostredia.