INNOGY
INNOGY
INNOGY

Podujatia

FACILITY MANAGEMENT 2017

24. - 25. októbra 2017, Hotel Patria, Štrbské pleso

FACILITY MANAGEMENT 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov – SKSI Vás pozývajú na 15. vedecko - odbornú konferenciu so zahraničnou účasťou FACILITY MANAGEMENT 2017.

MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2017

9. - 10. novembra 2017, Senec

MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2017

V poradí 17. ročník konferencie. Konferencia bude v duchu svojich tradícií zameraná na: legislatívu, meranie a rozpočítanie tepla, technické prostriedky, technológie, prezentáciu špičkových výrobcov a firiem realizujúcich rozpočítanie nákladov.