https://www.innogy.sk/
http://www.inecs.sk/
https://www.innogy.sk

Pozvánka na konferenciu: SANHYGA 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS a Stavebná fakulta STU v Bratislave v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov pozývajú už na 22. ročník vedecko-technickej konferencie SANHYGA 2017 – Vodovody, kanalizácia, plynovody v dňoch 19. až 20. októbra 2017 do Hotela Magnólia v Piešťanoch.

sanhyga

Konferencia SANHYGA 2017 s medzinárodnou účasťou je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe v oblasti zdravotnej techniky, t. j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách.

Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti.

Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí renomovaní odborníci z domácich aj zahraničných technických univerzít, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie.

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v týchto témach: legislatívne predpisy, vyhlášky a normy STN EN, zásobovanie budov vodou, potrubné materiály, hygiena a úprava vody, rozvody vody na hasenie, odvodnenie vonkajších priestorov, predčistenie odpadovej vody a DČOV, degradácie potrubných rozvodov, využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku, využitie sivej vody, vsakovacie systémy, využitie obnoviteľných zdrojov pri ohreve pitnej vody, ZTI vo výškových budovách, čerpadlá v zdravotnej technike, plynovody a plynové odberné zariadenia a pod.

Odborný garant:
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., SvF STU Bratislava, jana.perackova@stuba.sk

Organizačný garant:
Tatiana Škopková, 0905/ 591 578, sstp@zsvts.sk, www.sstp.sk

Značky
SANHYGA

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.Mohlo by vás zaujímať

Tepelné straty vznikajú aj nepresnými staršími meračmi prietoku

Tepelné straty vznikajú aj nepresnými staršími meračmi prietoku

Cenový rozdiel medzi mechanickými a presnejšími ultrazvukovými meračmi sa vyrovnáva.

Biomasové kotolne – hospodárnejšia prevádzka s nárokmi na kvalitu obsluhy

Biomasové kotolne – hospodárnejšia prevádzka s nárokmi na kvalitu obsluhy

Modernizácia tepelného hospodárstva miest KVET zariadeniami prináša okrem zníženia prevádzkových nákladov aj nutnosť kvalitnej údržby.

Porovnanie spôsobov vykurovania a zásobovania teplom

Porovnanie spôsobov vykurovania a zásobovania teplom

Aké sú priemerné náklady pri dodávke tepla CZT, blokovou kotolňou, kotlom na pelety, plyn a drevo v rodinnom dome?